Đổi trả và bảo hành

Chính sách đổi trả và bảo hành của công ty chúng tôi như sau:

Đổi trả và bảo hành

- Đối với việc đổi hàng hóa:

+ Chúng tôi sẽ đổi hàng trong trường hợp lỗi do nhà sản xuất và được quy định trong phiếu bảo hành hàng hóa.
Phieu bao hanh
+ Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp tới quý khách hàng về tất cả các lĩnh vực kỹ thuật trước khi quý vị đặt hàng từ chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ không chấp nhận việc trả hàng do lỗi xác định kỹ thuật ban đầu từ quý khách.

- Đối với bảo hành

+ Trong những trường hợp lỗi do nhà sản xuất chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo hành miễn phí (tất cả chi phí bao gồm cả chi phí đi lại, vận chuyển và các phụ phí khác), trường hợp xác định lỗi do nhà sản xuất và không thể khắc phục thì chúng tôi sẽ đổi sản phẩm tương đương tới quý khách sự dụng.

+ Đối với lỗi do người tiêu dùng, quý khách xem chi tiết phiếu bảo hành của chúng tôi quy định.